top of page

Etický kodex

Klientovo přání je prvořadé.

Pokud se klientovi nelíbí způsob úklidu a přeje si ho provést jinak, hospodyně mu ráda vyhoví.

Klient/ka není kamarád/ka. 

Ačkoli může být velmi příjemný/ná a přátelský/ká, většinou neočekává od hospodyně vyprávění o jejím soukromém životě nebo o čemkoli jiném. Placeni jsme za úklid, ne za povídání. Chování hospodyně musí být vždy korektní a profesionální. Na druhou stranu, velmi často se nám stává, že mezi klientkou a hospodyní časem vznikne hezký přátelský vztah – a tomu rozhodně nechceme bránit. Pokud si obě rády po skončení úklidu popovídají u kafíčka a klientce to tak vyhovuje, nic proti tomu. Je to dobré znamení, že jsme se skutečně stali dobrou duší domácnosti a na to jsme hrdí.

Nárok na přestávku (občerstvení, kuřácká pauza) má hospodyně podle zákoníku práce po 4 odpracovaných hodinách.

Není tedy možné si dát pauzu na svačinu nebo cigaretu dříve, nebo dokonce několikrát za tří- čtyřhodinový úklid. Výjimku tvoří pití, napít se hospodyně samozřejmě může kdykoli. Pro nekuřácké domácnosti volí Paní k ruce raději hospodyně nekuřačky.

 

Hospodyně nesmí používat vybavení domácnosti klienta pro vlastní účely, pokud ji k tomu klient sám nevybídne.

To znamená, že si nesmí ze své vůle pouštět televizi, hifi techniku a další zařízení bytu. Výjimku tvoří rychlovarná konvice, pokud klient sám navrhne, aby si hospodyně k práci uvařila čaj nebo kávu. Při déletrvajících úklidech může se souhlasem klienta použít mikrovlnnou troubu pro ohřátí vlastního přineseného jídla.

 

Nekomentujeme domácnost klienta.

Nelíbí se hospodyni, jak má klient uspořádaný nábytek? Hospodyně by to nebo tamto dělala (uspořádala) jinak? Necháváme si svůj názor pro sebe!

 

Soukromé telefonáty jen výjimečně, potichu a rychle!

Zejména, pokud je klient přítomen úklidu.

 

Obsahy skříní a šuplíků jsou tabu, pokud nás klient nepožádá o uklizení jejich obsahu.

I když v domácnosti klienta mohou být velmi zajímavé předměty, i v tomto případě není na místě zvědavost, prohlížení a nepřiměřené vyptávání.

Hospodyně nesmí z jakéhokoli důvodu fotografovat cokoli v domácnosti klienta.

I kdyby měli klienti v obýváku živou Monu Lisu, patří to do jejich soukromí.

Vše, co se odehrává u klientů doma, je důvěrné a nesmí se dostat za vchodové dveře.

Jakékoli zaslechnuté rozhovory, nebo co si klienti pořídili nového, jména klientů, jejich způsob života atd., považuje hospodyně za důvěrné informace, které nesmí sdělit nikomu dalšímu. Jedinou výjimkou je majitelka agentury Paní k ruce a to pouze v případě, mají-li události v rodině vliv na kvalitu či délku práce, nebo na psychickou pohodu hospodyně.

 

Hospodyně nesmí bez vědomí klienta předat svěřené klíče od klientova bytu třetí osobě.

Pokud hospodyně onemocní, nebo se z jiného závažného důvodu nemůže dostavit do práce, oznámí to majitelce agentury Paní k ruce. Ta se s klientem dohodne o zastoupení a předání klíčů.

Hospodyně nesmí smluvním klientům Paní k ruce nabízet své služby napřímo, bez vědomí agentury.

V opačném případě si je vědoma, že se na její služby „na černo“ nevztahuje pojištění proti způsobené škodě, ani pojištění pracovního úrazu, které obojí zajišťuje agentura.

Pojistná událost?

V případě poškození majetku klienta při úklidu je hospodyně povinna ihned způsobenou škodu nahlásit zaměstnavateli, který bez prodlení informuje o situaci klienta a nahlásí škodu pojišťovně.

bottom of page