top of page

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělujete tímto souhlas společnosti Paní k ruce s.r.o., aby v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), zpracovávala Vaše osobní údaje v níže uvedeném rozsahu za účelem zasílání obchodních sdělení spojených s činností správce.

 • - jméno a příjmení

 • - adresu

 • - e-mail

 • - telefonní číslo

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím emailové schránky agentura@panikruce.cz nebo formou dopisu na korespondenční adresu Ivana Bondareva Dubnová, Dvoudílná 112/26, Praha 9, 190 00

 • Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  • a) Poskytovatel softwaru

  • b) Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá

  • c) Samotní poskytovatelé služeb

  • d) Externí partneři nebo samotní zaměstnanci Paní k ruce s.r.o.

Zpracovatelé jsou správcem pečlivě vybíráni. Z důvodu vysoké ochrany osobních údajů jsou se zpracovateli uzavírány smlouvy s náležitostmi dle čl. 28 GDPR.

 • V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva:

  • - právo na přístup,

  • - právo na opravu,

  • - právo na výmaz,

  • - právo na přenositelnost,

  • - právo vznést námitku

  • - právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování.

Odvolání souhlasu je právem subjektu údajů a nejde k jeho tíži.
Využití výše uvedených práv je možné na základě splnění zákonného předpokladu pro jejich uplatnění.

Klient má rovněž možnost se, buď přímo nebo v případě nespokojenosti, obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který vykonává dozor nad ochranou osobních údajů.

bottom of page